INŻYNIERIA MAGNETYCZNA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Przykładowy projekt sterowanej hamownicy magnetycznej

PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA

Przykład analizy systemu magnetycznego

BADANIA I ROZWÓJ

Przykład implmetacji systemu magnetycznego na obiekcie przemysłowym

ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁOWE

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE NASZE PRODUKTY

Ikona A

TRWAŁOŚĆ

Brak zużywalności systemu magnetycznego

Ikona B

NIEZAWODNOŚĆ

Bezkontaktowy charakter interakcji pola magnetycznego z maszyną lub produktem

Ikona C

STEROWALNOŚĆ

Adaptacja procesowa