EKOLOGICZNOŚĆ
Ekologiczność - ikona.

D Z I A Ł A N I A    N A    R Z E C Z    O C H R O N Y    Ś R O D O W I S K A


DEFINICJA POJĘCIA

Sposób, w jaki dane rozwiązanie techniczne wpływa na środowisko, można uogólnić i nazwać ekologicznością. Pojęcie to należy jednak rozumieć w szerszym kontekście. Dotyczy ono bowiem oceny całego "czasu życia" urządzenia, od momentu jego powstania do finalnej utylizacji. Oszacowując cechę, jaką jest ekologiczność, powinny być brane pod uwagę nie tylko wykorzystane surowce ale również zasoby energetyczne niezbędne do ich przygotowania czy obróbki. Nie bez znaczenia jest tutaj sposób zagospodarowania odpadów technologicznych i materiałowych powstałych w trakcie procesu wytwarzania, eksploatacji czy finalnej utylizacji wyrobu. W szerszym aspekcie, do oceny ekologiczności danego rozwiązania, poddaje się analizie także sposoby pozyskiwania surowców jako takich oraz ryzyko ekologiczne z tym związane.

Pojęcie ekologiczności w sferze wytwórczej, na skalę przemysłową, ma nieco szerszy kontekst i wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością producentów i dostawców w zakresie ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Obecnie, w trzeciej dekadzie XXI wieku, odpowiedzialność w sferze ekologii ma zupełnie inny wymiar. Zmiany w postrzeganiu ochrony środowiska, niegdyś spychane na niewielkie grono entuzjastów przyrody, stały się obecnie wytycznymi do prowadzenia polityki gospodarczej o randze światowej. Zakres realizowanych działań osiągnął skalę planetarną. Działania te, dziś już konieczne, są spowodowane gigantycznym wpływem ekstremalnie szybko rozwijającej się gospodarki światowej. Jej błyskawiczny rozrost, powiązany z eksploatacją i konsumpcją zasobów surowcowych, zakłócił równowagę pomiędzy cywilizacją a środowiskiem. Ludzkość osiągnęła punkt kulminacyjny, powodujący, że ekologiczność przestała być sposobem na promowanie coraz to bardziej "zielonych" technologii. Lepszych i czystszych rozwiązań. Stała się wręcz obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego o charakterze produkcyjnym. Ilustracja sektorów przemysłowych, w których istnieje realna możliwość zastosowania trwałych, niezawodnych i bezpiecznych, czyli ekologicznych rozwiązań magnetycznych.


ŚWIADOMOŚĆ ZASOBÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkcja jakiegokolwiek sprzętu, uwzględnia optymalne wykorzystanie bazy surowcowej. Ekologiczne podejście daje o sobie znać już na etapie wyboru materiałów, które będą użyte w procesie wytwórczym. Świadoma i prospołeczna postawa nakazuje wybrać materiały bezpieczne, trwałe i możliwe do późniejszego wykorzystania i przetworzenia.

Dokonanie ekologicznego wyboru bazy surowcowej znajduje swoją kontynuację w sposobie i formy zamówień. Kształt lub geometria zamawianych materiałów, przewidzianych do obróbki, jest optymalizowana pod kątem maksymalnego ich wykorzystania i jednoczesnej minimalizacji odpadów. Takie postępowanie ma wpływ na zasoby energetyczne, gdyż zmniejsza ilość materiałów wymagających ponownego przetworzenia. Zagadnienie to, choć dotyczy głównie branży metalurgicznej, zajmującej się odzyskiwaniem i przetapianiem odpadów na bazie metali, jest istotne wszędzie tam, gdzie odpad poprodukcyjny można odzyskać lub zmodyfikować, celem późniejszego, ponownego użycia.

Produkcja sprzętu wysokiej jakości, a tym samym trwałego i niezawodnego, wydaje się jak najbardziej sprzyjająca podnoszeniu poziomu ekologiczności oferty. Na przeszkodzie stoi jednak ekonomia, ponieważ długa żywotność sprzętu oznacza brak ciągłych zamówień od tych samych odbiorców. W kontekście ochrony środowiska, rozumiana w ten sposób ekonomia, stała się pułapką. Pułapką ekologiczną. Ekonomia niekończącej się konsumpcji i zastępowania dobrego lepszym jest bezpośrednią przyczyną obecnego stanu fauny i flory na naszej planecie. Utrzymanie trendu polegającego na sztucznym generowaniu zapotrzebowania, skutkiem dostarczania na rynek nietrwałych rozwiązań, przyniesie ostatecznie druzgocące i nieodwracalne skutki. Taka ekonomia jest przede wszystkim sprzeczna z interesem odbiorcy, który poszukuje właśnie jakości, trwałości, niezawodności a tym samym bezpieczeństwa. Swojego i otoczenia. O ile użytkownik maszyn i urządzeń pragnie stosować jak najbardziej proekologiczne rozwiązania, tak oferta sprzętowa jest zwykle daleka od tych oczekiwań, z uwagi własnie na fatalnie rozumianą ekonomię.


EKOLOGICZNOŚĆ W ROZUMIENIU ALIATECHNICS

Sposób działania firmy AliaTechnics jest zorientowany na wdrażanie dobrej inżynierii, która wymaga przede wszystkim ogromnego zaplecza wiedzy i doświadczenia. Realizacja urządzenia, które aspiruje do nazwania go dobrym przez użytkownika, wiąże się w szczególności z materiałoznawstwem oraz znajomością praw i zjawisk fizycznych. Odpowiednie połączenie materiałów i wykorzystywanych efektów jest kluczem do sukcesu, jakim jest wspomniana ocena odbiorcy. Gdzie tutaj zatem jest ekologiczność?

Projektując urządzenia techniczne, skupiamy się na parametrach eksploatacyjnych, mając na uwadze bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość. Wszystkie wymienione parametry są sobie równoważne, niezależnie od rodzaju i etapu realizowanego zadania. Projekty AliaTechnics są pozbawione pseudo-oszczędności materiałowych. Nie praktykujemy także eksploatacji materiałów na granicy ich parametrów. Nasza oferta dotyczy sprzętu dopasowanego obiektowo, ze starannie wyważonym punktem pracy. Zarówno pod kątem specyfiki materiałowej jak i wykorzystywanych zjawisk. Dbałość o wymienione szczegóły powoduje, że urządzenia AliaTechnics stanowią rzetelne rozwiązanie danego problemu technicznego. Są one przewidziane do długotrwałej pracy ciągłej, podczas której zagwarantowana jest pewność parametrów eksploatacyjnych oraz wysoki standard bezpieczeństwa. Ekologiczność postrzegana pod tym kątem to przede wszystkim czas. To żywotność naszego sprzętu. Długi czas eksploatacji oznacza optymalne jego wykorzystanie i jednoczesny brak konieczności zastępowania urządzenia nowym, co wprost chroni zasoby naturalne. Systemy wspamagania wysypu materiałów sypkich stanowią znakomity przykład rozwiązań proekologicznych.

Baza surowcowa oferowanych produktów to w dużej mierze różnego rodzaju metale. Są to materiały o dużej trwałości, w 100% podatne na recykling. Są to metale nietoksyczne i w przypadku długotrwałego, prawidłowego składowania, nie zmieniają znacząco swoich właściwości (np. wykorzystywane materiały magnetyczne tracą 1% swoich właściwości po upływie 30 lat). Co więcej, materiały te są łączone ze sobą w sposób umożliwiających ich całkowity demontaż. Powoduje to, że nadają się do ewentualnej naprawy, która pozwala przywrócić im wszystkie funkcjonalności bez utraty jakości. To także jest sposób na podniesienie standardu ekologiczności. Tego rodzaju praktyki w zakresie inżynierii materiałowej urealniają dbałość o środowisko naturalne.

Gotowe urządzenia są wyposażane w obszerną instrukcję obsługi, zawierającą wszystkie możliwe wskazówki i zalecenia, których wdrożenie sprzyja wydłużeniu czasu eksploatacji, co bezpośrednio przekłada się na sposób ochrony środowiska i podniesienie poziomu ekologiczności oferowanych rozwiązań.

Firma AliaTechnics jest dostawcą jakościowego sprzętu technicznego, co bynajmniej oznacza, że jest także dostawcą kolorowych, jednorazowych i później bezużytecznych opakowań tego sprzętu. Opracowanie własnych sposobów dostarczania i zabezpieczania urządzeń na czas transportu to także sposób ilustrujący określone zapatrywanie się na ekologię. Nasza oferta dotyczy zawartości pudełka a nie opakowania samego w sobie.

Hasłem przewodnim firmy AliaTechnics jest technika widziana inaczej. Pod kątem inżynierskim oznacza to wdrażanie nowatorskich rozwiązań i innowacji, natomiast w aspekcie ekologicznym - długą i bezpieczną eksploatację.
POWRÓT