FIRMA I TECHNOLOGIA


Przykład sterowanej hamownicy hybrydowej wraz z modułem sterowania automatycznego F I R M A

Spółka AliaTechnics została założona jesienią 2017 roku w wyniku pewnej koniunkcji zdarzeń. Wystąpiły jednocześnie trzy czynniki niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej: problem techniczny, potencjał potrzebny do jego rozwiązania oraz inwestor, który był skłonny zaufać grupce entuzjastów nietuzinkowych rozwiązań inżynierskich. Dokładnie tak to się zaczęło...
Obecnie działalność Spółki jest zorientowana przede wszystkim na rozwiązywanie problemów technicznych przy wykorzystaniu magnetyzmu i technologii magnetycznych oraz nowoczesnych materiałów przepuszczalnych, gwarantujących homogeniczny przepływ powierzchniowy. Konstruowane urządzenia charakteryzują się dużą trwałością eksploatacyjną i ogromną elastycznością adaptacyjną. Możliwość swobodnej parametryzacji sprzętu, realizowanej manualnie lub automatycznie, pozwala na jego użytkowanie w wielu obszarach przemysłowych.


Przykład opracowanego układu odwijania/nawijania drutu dla skrajnie małych prędkości obrotowych D Z I A Ł A L N O Ś Ć

Proces implementacji danego rozwiązania przebiega zwykle etapowo i wiąże się wpierw z rozpoznaniem problemu i jego oceną pod kątem możliwości zastosowania technologii magnetycznej. Kolejnym krokiem jest opracowanie rozwiązania w formie projektu i w przypadku jego akceptacji, finalna realizacja w formie komponentów lub gotowych urządzeń. Z uwagi na fakt, że obecne realia rynkowe wymagają każdorazowo indywidualnego podejścia, proponowane rozwiązania są ściśle dopasowane do określonych potrzeb i wymagań, gwarantując tym samym satysfakcję użytkownika.
Opracowanie urządzeń od podstaw wymaga nie tylko umiejętności i fachowej wiedzy ale także odpowiednich narzędzi. Będący w dyspozycji firmy sprzęt pomiarowy umożliwia prowadzenie niezbędnych badań nie tylko we własnym laboratorium ale również na obiekcie przemysłowym, w którym rozwiązanie ma być zastosowane. Badania rozpoznawcze, dokonywane w formie realnych pomiarów linii przemysłowej, eliminują ryzyko niedomówień czy niedoszacowań i w zdecydowany sposób skracają czas przygotowania optymalnego rozwiązania.


Zastosowanie technologii magnetycznej pozwala rozwiązywać problemy mechaniki w zupełnie inny sposób T E C H N O L O G I A

Opracowywane i dostarczane rozwiązania przemysłowe bazują na technologii magnetycznej oraz zastosowaniu materiałów przepuszczalnych. Magnetyzm pozwala wykorzystać bezkontaktową interakcję z produktem lub maszyną a użycie materiałów porowatych zapewnia kontrolę nad procesami związanymi z obróbką materiałów sypkich i masowych. Potencjał tych technologii jest ogromny a zakres możliwości zastosowań właściwie ogranicza tylko wyobraźnia konstruktora/projektanta oraz ekonomiczność eksploatacyjna danego rozwiązania. Urządzenia magnetyczne znajdują zastosowanie w separacji metali żelaznych i nieżelaznych, w układach przeniesienia napędu czy liniach przemysłowych wytwarzających produkt "nieskończony" (np. drut, nić, włókno). Obszary zastosowania materiałów przepuszczalnych to wspomaganie wysypu, transport pneumatyczny, fluidyzacja i filtracja.
Oferowane urządzenia wyróżniają się możliwością parametryzacji. Czynnik ten sprawia, że są to rozwiązania o wszechstronnym zastosowaniu.