ZREALIZOWANE PROJEKTY TECHNICZNEProjekty techniczne zakończone wdrożeniem stanowią najlepszą wizytówkę każdego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że przygotowanie dobrego rozwiązania konstrukcyjnego wymaga czasu. Jest on potrzebny na liczne przemyślenia oraz rzetelne opracowanie inżynierskie. Udany projekt techniczny, w stosunku do koncepcji pierwotnej, zwykle zawiera w sobie wiele zmian, których dopasowanie i późniejsze wykonanie nie jest sprawą prostą. Droga od szkicu koncepcyjnego do finalnej implementacji pomysłu, w formie gotowego urządzenia, jest często długa i kręta.

Ukończone projekty techniczne to wynik realnej, partnerskiej współpracy z przyszłym odbiorcą lub użytkownikiem. Są one rezultatem kooperacji zorientowanej na ulepszanie lub usprawnianie obecnych rozwiązań bądź nadawanie nowych funkcjonalności już istniejącym konstrukcjom. Będąc wykonawcą urządzenia, oferujemy profesjonalizm w zakresie jego opracowania i wykonania, zgodnie ze sztuką inżynierską. Współpracując z odbiorcą lub użytkownikiem, który dysponuje faktyczną wiedzą w zakresie eksploatacji oraz napotykanych lub przewidywanych trudności, możemy tworzyć satysfakcjonujące rozwiązania, których wdrożenie przyniesie liczne korzyści. Korzyści nie tylko natury technicznej.

Nasze opracowania mają na celu:

 • wyeliminować istniejące trudności / problemy,
 • podnieść komfort eksploatacyjny maszyn i urządzeń,
 • obniżyć poziom awaryjności,
 • przynieść realne oszczędności w okresie użytkowania.
 • Wymieniona kolejność zagadnień, na które kładziemy duży nacisk, nie jest przypadkowa. Zawsze za najistotniejszą sprawę uznajemy zredukowanie lub usunięcie wskazanego problemu. Jeżeli można przy okazji podnieść wygodę obsługi naszego rozwiązania, kwestia ta jest traktowana z równie wielką uwagą. Staranność opracowania inżynierskiego na bazie ugruntowanej wiedzy technicznej pozwala nam praktycznie zawsze wpłynąć na obniżenie ryzyka awarii urządzenia lub linii, w której funkcjonuje rozwiązanie firmowane logo AliaTechnics. Wartość dodana, widoczna w formie oszczędności długoterminowych, jest bardzo często możliwa do zrealizowania, zwłaszcza wówczas, gdy inwestycja projektowa nie jest ograniczona zapewnieniem doraźnie zdefiniowanych potrzeb.


  Zrealizowany układ automatycznej kontroli naciągu drutu - sterowana, hybrydowa hamownica magnetyczna.
  REALIZACJE - PRZYKŁAD 1

  AUTOMATYCZNY SYSTEM DO KONTROLI I UTRZYMANIA STAŁEJ WARTOŚCI NACIĄGU DRUTU
  STEROWANA, HYBRYDOWA HAMOWNICA MAGNETYCZNA Z UKŁADEM CHŁODZENIA AKTYWNEGO

  Przeznaczenie: do pracy ciągłej, z parametryzacją w czasie pracy
  Wymagania eksploatacyjne: płynność nastaw w zakresie 0 - 16 Nm, do 1500 obr./min.
  Wymagania montażowe: zapewnienie współosiowości i krótkiego czasu instalacji
  Sterowanie: elektrycznym sygnałem standardowym
  Zabezpieczenia: aktywne i pasywne zabezpieczenie układu przed uszkodzeniem

  Zrealizowany magnetyczny system dwustanowy typu MSD/M2H1/280NCM/M, przewidziany do zastosowania w układie zapewniającym stały naciąg kabla zasilającego elektrycznej maszyny ruchomej.
  REALIZACJE - PRZYKŁAD 2

  UKŁAD UTRZYMYWANIA STAŁEGO NACIĄGU KABLA ZASILAJĄCEGO MASZYNY RUCHOMEJ
  MAGNETYCZNY SYSTEM DWUSTANOWY O ZMIENNEJ NASTAWIE

  Zasilanie: system bezzasileniowy (magnetycznie permanentny)
  Zakres nastaw: 0,2 - 2,8 Nm
  Praca synchroniczna: ciągła
  Praca asynchroniczna (poślizg): ciągła
  Zakres obrotów: 950 obr./min. (chłodzenie pasywne)
  Montaż gwarantujący dużą adaptacyjność procesową

  Zrealizowany magnetyczny rozdzielacz blach typu MRB-T/152X82/SAT, przewidziany do zastosowania w stacjach magazynowania arkuszy blach płaskich.
  REALIZACJE - PRZYKŁAD 3

  BEZZASILENIOWY SYSTEM ROZDZIELANIA BLACH
  MAGNETYCZNY ROZDZIELACZ BLACH

  Zasilanie: system bezzasileniowy (magnetycznie permanentny)
  Pole magnetyczne: gradientowe G50/H33
  Ilość biegunów: 2
  System magnetyczny: BSB/30-20-30
  Łatwy montaż i możliwość automatyzacji

  Zrealizowany poduszkowy dyfuzor płaski typu DPS/KX100/G34W, przewidziany do zastosowania w reaktorze turbulentnym (branża browarnicza).
  REALIZACJE - PRZYKŁAD 4

  DYFUZOR PODUSZKOWY / KARBONIZATOR
  PŁASKI DYFUZOR PODUSZKOWY DO KARBONIZACJI PIWA

  Wymiary: 100 x 100 x 48 mm
  Przyłącze: G 3/4" (gwint wewnętrzny)
  Zasilanie gazem (skompensowane hydrostatycznie)
  Materiał przepuszczalny: spiek TS-R10
  Certyfikat bezpieczeństwa fizjologicznego