REALIZACJE - PRZYKŁAD 3
Magnetyczny rozdzielacz blach typu MRB-T/152X82/SAT.

B E Z Z A S I L E N I O W Y    S Y S T E M    R O Z D Z I E L A N I A    B L A C H


PROBLEM

Zagadnienie związane z magnetycznym rozdzielaniem blach jest powszechnie znane. Rozwiązania wykorzystujące energię pola magnetycznego w celu rozdzielenia płaskich arkuszy materiału ferromagnetycznego działają skutecznie i stanowią standardowe wyposażenie stanowisk magazynowania tego rodzaju asortymentu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, dlaczego stosuje się rozdzielacze blach i skąd wynika ich duża popularność. Produkcja elementów, dla których płaskie arkusze blachy są surowcem bazowym, wymaga każdorazowego pobrania pojedynczego elementu ze stosu/magazynu, celem jego dalszej obróbki czy formowania. Można to robić ręcznie lub automatycznie. Jednakże pobranie pojedynczego, zwykle cienkiego i płaskiego arkusza ze stosu nie jest sprawą prostą. Trudności wynikają przede wszystkim z faktu, że surowe blachy są często pokryte resztkami oleju lub innego rodzaju substancji stosowanych w maszynach służących do ich produkcji. Nawet śladowe ilości wymienionych cieczy prowadzą do znacznego wzrostu adhezji powierzchniowej, powodując efekt sklejenia. W opisanym przypadku stricte mechaniczne rozdzielenie od siebie arkuszy jest wyjątkowo trudne i czasochłonne. Stąd pomysł stosowania pola magnetycznego umożliwiającego łatwe i skuteczne rozdzielanie arkuszy blach. O ile pojawienie się pola magnetycznego o określonej orientacji przebiegu linii sił zapewni pożądany efekt, o tyle w nowoczesnych systemach składowania i uzupełniania magazynów liczy się także możliwość sterowania. Głównie chodzi o to, by optymalnie manipulować obecnością pola magnetycznego przy stosie i wykorzystywać generowany efekt tylko w miarę potrzeb.


CHARAKTERYSTYKA PROCESU

Każdy magazyn składowania blach, zarówno ten przewidziany do składowania długoterminowego jak i ten krótkoterminowy, stanowiący zasobnik podajnika, zaczyna swoją egzystencję od stanu pustego. Jest to po prostu odpowiednio uformowane miejsce przewidziane do składowania danego rodzaju asortymentu. Gotowy do eksploatacji magazyn, w założeniu wyposażony w magnetyczne rozdzielacze blach, musi być załadowany materiałem. W tym momencie praca rozdzielaczy magnetycznych jest niepożądana, gdyż grozi wypadkiem! Obecność pola magnetycznego musi być zniwelowana. Jeżeli są to rozdzielacze elektromagnetyczne, po prostu odłącza się ich zasilanie. W przypadku rozdzielaczy magnetopermanentnych, niweluje się pole magnetyczne w sposób elektryczny lub mechaniczny. Rozdzielacze elektromagnetyczne są bardzo wygodne w eksploatacji ale wymagają nieustannego zasilania. Dodatkowo, w trakcie pracy wytwarzają ciepło. Mimo zagwarantowania komfortu eksploatacyjnego i łatwości sterowania, rozwiązania te nie zyskały dużej popularności, głównie z powodu kosztów ich użytkowania (pobór energii elektrycznej). Powszechnie przyjęły się systemy rozdzielaczy magnetopermanentnych, które należą do grupy urządzeń bezzasileniowych. Są magnetyczne zawsze i nie wymagają żadnego źródła zasilania. Bardziej złożoną kwestią jest tutaj sposób ich sterowania, który może być optymalizowany w różny sposób. Ilustracja pracy magnetycznego rozdzielacza blach typu MRB-T, sprzęgniętego z siłownikiem liniowym LA-50.


KONCEPCJA ROZWIĄZANIA

Pomysł optymalizacji sterowania urządzeniem, które jest magnetyczne zawsze, zrodził się w wyniku obserwacji oferty rynkowej w zakresie urządzeń sterowania mechanicznego z jednoczesnym wdrożeniem myśli, by "nie wyważać otwartych drzwi". Opracowany rozdzielacz magnetyczny, oprócz systemu magnetycznego, jest wyposażony w płytę montażową umożliwiającą dość swobodny jego montaż na prowadnicach prętowych. Wykorzystanie prowadnic prętowych eliminuje ryzyko wypadku wynikające z nagłego pojawienia się siły przyciągania względem stosu czy innego elementu ferromagnetycznego lub wystąpienia innej, przypadkowej i niepożądanej interakcji magnetycznej. Dodatkowo, rozdzielacz nie może samoistnie zmienić swojej pozycji, zachowując niezmiennie tylko prawidłową - roboczą. Prowadnice prętowe stanowią także ograniczenie ruchu poziomego rozdzielacza, stanowiącego oś niwelacji pola magnetycznego. Zasięg linii sił pola magnetycznego oraz jego energia zostały tak dobrane, by uzyskać jak największą sprawność roboczą i równie dużą efektywność niwelacji pola magnetycznego na osi ruchu. W przypadku proponowanego rozwiązania, długość osi skutecznej niwelacji pola magnetycznego to tylko 50 mm. Urządzenie, jakim jest magnetyczny rozdzielacz blach typu MRB-T/152X82/SAT, zostało fabrycznie przygotowane do współpracy z siłownikiem liniowym LA-50, którego zastosowanie pozwala na pełną automatyzację załączania i wyłączania systemu magnetycznego. W skrócie można powiedzieć, że rozdzielacz typu MRB-T/152X82/SAT jest ucieleśnieniem optymalnej skuteczności.

Rozdzielacz magnetyczny MRB-T w przedstawionym wariancie zapewnia:

 • bezzasileniowy charakter pracy,
 • bezkontaktowy sposób interakcji z produktem,
 • trwałość,
 • bezawaryjność,
 • bezobsługowość,
 • bezpieczeństwo,
 • uniwersalizm eksploatacyjny (możliwość realizacji sterowania automatycznego),
 • kompaktowość,
 • łatwy montaż.
 • System magnetyczny typu MRB-T/152X82/SAT - wykonanie.

  DOŚWIADCZENIA WDROŻENIOWE I EKSPLOATACYJNE

  Urządzenie zostało zaprojektowane od podstaw, zgodnie z wytycznymi, określonymi przez odbiorcę. Oprócz podstawowej funkcjonalności związanej z rozdzielaniem magnetycznym blach, oferowany sprzęt miał zapewniać łatwy montaż oraz bezpieczeństwo eksploatacyjne. Dodatkowym wymaganiem była możliwość pełnej automatyzacji systemu. Realizacja projektu, zapoczątkowana w marcu 2021 roku, uwzgledniała przeprowadzenie pełnej analizy magnetycznej systemu wraz z określeniem skuteczności interakcji magnetycznej z produktem płaskim o zróżnicowanej grubości. Wszystkie elementy urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane dlań indywidualnie. Seria próbna obejmowała 3 sztuki, z czego dwa egzemplarze trafiły do zamawiającego a jedno urządzenie zostało poddane badaniom rzeczywistym w kilku różnych zakładach przemysłowych, które charakteryzowały się całkowicie odmiennymi warunkami eksploatacyjnymi.

  System magnetyczny typu MRB-T/152X82/SAT - prototyp.

  Rozdzielacz blach oznaczony typem MRB-T/152X82/SAT sprawdził się znakomicie i został wprowadzony do produkcji seryjnej. Mimo, że obszar zastosowań urządzenia jest ścisle określony (wręcz ograniczony) i wiąże się głównie z obsługą magazynów arkuszy blach płaskich, rozdzielacz w omawianym wariancie staje się standardowym wyposażeniem tychże stanowisk. Z wielką satysfakcją, jako konstruktorzy, chcemy podkreślić, że każdorazowo urządzenie zostało zautomatyzowane przy wykorzystaniu siłownika liniowego. To ogromny i namacalny sukces sztandarowej myśli, z jaką działa firma AliaTechnics - widzimy technikę inaczej.

  Opisane wyżej rozwiązanie konstrukcyjne, zdefiniowane typem MRB-T/152X82/SAT, w sposób całkowity spełniło wszystkie założenia eksploatacyjne odbiorców i tym samym stanowi pewną i sprawdzoną propozycję do każdej podobnej aplikacji.
  POWRÓT