PROJEKTY TECHNICZNE I BADANIAMAGNETYCZNE SPRZĘGŁA SYNCHRONICZNE HAMULCE MAGNETYCZNE MAGNETYCZNE SYSTEMY DWUSTANOWE


Działalność firmy AliaTechnics w zakresie projektowym dotyczy przede wszystkim opracowań inżynierskich, które stanowią odpowiedź na indywidualne zapotrzebowanie. Specjalizując się w technice magnetycznej, nasza oferta odzwierciedla wprost wspomnianą dziedzinę. Jesteśmy gotowi opracować od całkowitych podstaw system magnetyczny o określonej funkcjonalności lub zmodyfikować, względem wytycznych użytkownika, już istniejące rozwiązania. Przygotowując projekt techniczny, kładziemy duży nacisk na zapewnienie możliwości jego parametryzacji w trakcie pracy. Opracowanie magnetycznego systemu dwustanowego w obudowie wentylowanej.

Praca projektowa jest zwykle sekwencyjna i wiąże się z realizacją kolejnych kroków. Pierwszym etapem jest oszacowanie realności wykonawczej zagadnienia, którego zwieńczeniem jest opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego. Akceptacja pomysłu otwiera dalszą drogę rozwoju projektu. W tym miejscu następują uzgodnienia w zakresie technologii i parametrów eksploatacyjnych oraz wycena realizacji prototypu lub serii próbnej.

Projekt techniczny gotowy do wdrożenia jest uznawany za zakończony. Oznacza to, że sporządzona dokumentacja pozwala na fizyczną realizację detalu, urządzenia czy maszyny. Nie wszystkie projekty techniczne kończą się wdrożeniem przemysłowym. Gotowe opracowania stanowią jednak znakomitą bazę do przygotowywania coraz szybszych i skutecznych odpowiedzi inżynierskich na zadany problem.

Oferta w zakresie badań to przede wszystkim realne pomiary na obiekcie przemysłowym i rzeczywista weryfikacja obliczeń teoretycznych w oparciu o pomiary zdefiniowanych wielkości fizycznych. Badania obiektowe stanowią często podstawę do oszacowania realności wykonawczej zagadnienia i stanowią nieocenioną pomoc w późniejszych pracach projektowych. Urządzenia pomiarowe i zadajniki różnych wielkości fizycznych, stanowiące wyposażenie stanowiska badawczo-pomiarowego, pozwalają na rzeczywiste testy konstruowanych urządzeń.

Zestawione poniżej opracowania stanowią naszą propozycję w zakresie rozwiązań inżynierskich przy wykorzystaniu technik magnetycznych.


Magnetyczny system dwustanowy przewidziany do implementacji w układach nawijających w wariancie prototypowym.
MSD/180NCM/24H9

MAGNETYCZNY SYSTEM DWUSTANOWY

Zasilanie: system bezzasileniowy (magnetycznie permanentny)
Zakres nastaw: 1,2 - 1,8 Nm
Praca synchroniczna: ciągła
Praca asynchroniczna (poślizg): ciągła
Zakres obrotów: 1000 obr./min. (chłodzenie pasywne)
Montaż gwarantujący dużą adaptacyjność procesową

Magnetyczny system dwustanowy o szerokim zakresie regulacji, przewidziany do implementacji w układach nawijających.
MSD/2MH1/280NCM/M

MAGNETYCZNY SYSTEM DWUSTANOWY

Zasilanie: system bezzasileniowy (magnetycznie permanentny)
Zakres nastaw: 0,2 - 2,8 Nm
Praca synchroniczna: ciągła
Praca asynchroniczna (poślizg): ciągła
Zakres obrotów: 950 obr./min. (chłodzenie pasywne)
Montaż gwarantujący dużą adaptacyjność procesową

Magnetyczny rozdzielacz blach o stałej biegunowości typu MRB-T/152X82/SAT.
MRB-T/152X82/SAT

MAGNETYCZNY ROZDZIELACZ BLACH O STAŁEJ BIEGUNOWOŚCI

Zasilanie: system bezzasileniowy (magnetycznie permanentny)
Pole magnetyczne: gradientowe G50/H33
Ilość biegunów: 2
System magnetyczny: BSB/30-20-30