MAGNETYCZNE SYSTEMY STEROWANEO URZĄDZENIACH MAGNETYCZNYCH PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PARAMETRYZACJA I STEROWANIE


Sterowana, hybrydowa hamownica magnetyczna w kontrolowany i bezkontaktowy sposób generuje moment hamujący na wyprowadzonym wale. Urządzenie w optymalny sposób wykorzystuje fizykę zjawisk magnetycznych, inżynierię materiałową oraz automatyzację procesu sterowania. Cechuje się możliwością parametryzacji w trakcie pracy i tym samym stanowi poważne usprawnienie każdej linii technologicznej. Jest wykonywane w wersji modułowej, zawierającej moduły mechaniczny oraz sterowania. Moduł mechaniczny hybrydowej hamownica magnetyczna w wariancie P03. Posiada aktywne i pasywne zabezpieczenia chroniące przed uszkodzeniem elektrycznym i termicznym. Obecnie oferowany wariant urządzenia zawiera kolejne ulepszenia mechaniczne oraz udoskonalenia w zakresie konsumpcji mocy.

Niekwestionowane zalety urządzenia to:

 • pełna sterowalność,
 • kompaktowość,
 • możliwość aktywnego chłodzenia powietrzem,
 • brak zużywalności eksploatacyjnej,
 • bezobsługowość,
 • łatwość montażu.
 • Charakterystyka eksploatacyjna:

 • zakres wartości momentu hamującego: maksymalnie 16 Nm* (32 Nm* wersja specjalna),
 • zakres obrotów: maksymalnie 1500 obr./min.* (konstrukcyjnie: do 5000 obr./min.).
 • * w zależności od wersji, pojemności termicznej obudowy, przepływu gazu i nastawionej wartości momentu hamującego.


  Moduł mechaniczny hybrydowej hamownicy magnetycznej w wariancie prototypowym
  HHM-138/MSR-1KR/P03

  STEROWANA, HYBRYDOWA HAMOWNICA MAGNETYCZNA

  Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz
  Zakres nastaw momentu hamującego: 0 - 4 Nm
  Możliwość chłodzenia aktywnego (powietrze)
  Płynne sterowanie ręczne zadajnikiem obrotowym
  Aktywne i pasywne zabezpieczenie układu magnetycznego
  Montaż gwarantujący dużą adaptacyjność procesową

  Kompletny moduł mechaniczny hybrydowej hamownicy magnetycznej w wariancie gotowym do zabudowy
  HHM-226/MSA-10Vi/KM

  STEROWANA, HYBRYDOWA HAMOWNICA MAGNETYCZNA Z KOŁNIERZEM MONTAŻOWYM

  Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz
  Zakres nastaw momentu hamującego: 0 - 16 Nm
  Możliwość chłodzenia aktywnego (powietrze)
  Sterowanie automatyczne sygnałem standardowym 0-10 V DC (sygnał inwersyjny)
  Aktywne i pasywne zabezpieczenie układu magnetycznego
  Łatwy montaż gwarantujący zachowanie współosiowości