HHM-226/MSA-10Vi/KM
Moduł mechaniczny hamownicy typu HHM-226/MSA-10Vi/KM.

H Y B R Y D O W A    H A M O W N I C A    M A G N E T Y C Z N A    T Y P U    H H M - 2 2 6 / M S A - 1 0 V i / K M


OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA

Urządzenie bezobsługowe, zrealizowane w wariancie hybrydowym, modułowym. Składa się z modułu mechanicznego oraz sterowania. Moduł mechaniczny jest przygotowany pod montaż kołnierzowy, gwarantujący pewność utrzymania współosiowości w zakresie łączenia wyprowadzonego, obrotowego wału systemu magnetycznego. Moduł sterowania jest przewidziany do montażu naściennego. Umożliwia całkowicie automatyczną i płynną parametryzację urządzenia w trakcie pracy. Właściwości sprzętu pozwalają na jego eksploatację w całkowicie autonomicznym układzie, wykorzystującym pętlę sprzężenia zwrotnego. Połączenie modułu mechanicznego i sterowania jest zrealizowane za pomocą przewodów elektrycznych. Umiejscowienie modułu sterowania w stosunku do modułu mechanicznego jest właściwie dowolne. W przypadku, gdy odległości pomiędzy modułami mechanicznym i elektrycznym są duże, należy uwzględnić rezystancję doprowadzeń.

Hybrydowa hamownica magnetyczna jest urządzeniem przewidzianym do generowania momentu hamującego na wyprowadzonym wale obrotowym. Powstawanie momentu hamującego jest wynikiem interakcji magnetycznej i zachodzi w sposób bezkontaktowy. Elementy hamownicy magnetycznej odpowiedzialne za wytwarzanie efektu hamowania nie zużywają się w trakcie eksploatacji. Gwarantuje to ogromną żywotność i powtarzalność parametrów urządzenia przez długi czas.


ZASTOSOWANIE

Hybrydowa hamownica magnetyczna jest przewidziana jako element generujący stały naciąg produktu nieskończonego w procesie produkcyjnym. Przykładami produktu nieskończonego są nici, druty, kable, żyłki, liny, włókna, taśmy, folie czy sznury. Moment hamujący generowany na wale obrotowym wytwarza odpowiedni opór, który wprost przekłada się na właściwą, pożądaną wartość naciągu. Funkcjonalność sterowania umożliwia ciągłą i pewną korektę nastawionej wartości momentu hamującego, która każdorazowo odzwierciedla realia procesowe (np. opróżnianie bębna-zasobnika z drutem zwykle oznacza zmniejszenie jego masy i wzrost prędkości obrotowej).

Typ HHM-226/MSA-10Vi/KM został zaprojektowany z myślą o producentach kabli elektrycznych. Zapewnienie stałego i pewnego naciągu drutu pozwala na precyzyjne i powtarzalne pokrywanie drutu warstwą izolacji. Utrzymanie naciągu gwarantuje utrzymanie grubości warstwy izolacyjnej na drucie na poziomie niezbędnym i wystarczającym dla zapewnienia parametrów technicznych finalnego wyrobu. Możliwość parametryzacji urządzenia w trakcie pracy, w bardzo szerokim zakresie, sprawia, że linia produkcyjna, w której pracuje hamownica, może z łatwością zostać zaadoptowana do produkcji kabli elektrycznych o różnym przekroju poprzecznym. Obecność hamownicy typu HHM-226/MSA-10Vi/KM w linii technologicznej przekłada się na realne oszczędności.


CECHY SZCZEGÓLNE

 • uniwersalizm aplikacyjny,
 • łatwość adaptacji procesowej,
 • prosty i pewny montaż,
 • trwałość i bezpieczeństwo.

 • PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • zasilanie: 230 V AC, 50 Hz,
 • pobór mocy: około 15 W,
 • sygnał sterujący: 0 - 10 V DC (i),
 • zakres nastawy momentu hamującego: do 16 Nm*,
 • zakres obrotów: do 1500 obr./min*.
 • * w zależności od wersji, pojemności termicznej obudowy, przepływu gazu i nastawionej wartości momentu hamującego.


  MODUŁ MECHANICZNY

  Moduł mechaniczny hamownicy typu HHM-226MSA-10Vi/KM.
  Standard wyprowadzenia wału hamownicy typu HHM-226MSA-10Vi/KM.

  MODUŁ STEROWANIA

  Moduł sterowania hamownicy typu HHM-226MSA-10Vi/KM.  POWRÓT